แผ่นไฮโดรเจลจากไคโตซานและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ใช้ในการฟอกฟันโดยสารสกัดของเปลือกกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลฤดี ลำโป, กนกนาฎ ขำสุย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกากรอง โยธารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากสาเหตุปัญหาของฟันเหลืองจากการกินพวกชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่มีสีเป็นประจำที่ทำให้ฟันของเราเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนั้นได้ใช้ประโยชน์จากเปลือกกล้วยซึ่งอุดมไปด้วยโพแทสเซียม แมกนีเซียม และแมงกานีสที่ใช้ทำความสะอาดฟันเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและคราบเหลืองที่ติดฟันได้ นอกจากนี้วิตามินดีที่อยู่ในเปลือกกล้วยจะซึมเข้าไปในฟันและทำให้ฟันแข็งแรงซึ่งจะนำสารสกัดจากเปลือกกล้วยมาทำเป็นแผ่นฟอกฟันโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแผ่นฟอกฟันที่ทำจากไฮโดรเจลที่ทำจากไคโตซานและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์โดยจะนำสารสกัดจากเปลือกกล้วยมาช่วยในการขจัดคราบฟันเหลืองโดยการทดลองจะแบ่งเป็น 2 ขั้น คือการเตรียมแผ่นฟอกฟันจากไฮโดรเจลกับการสกัดสารจากเปลือกกล้วย