อุปกรณ์ป้องกันบริเวณข้อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธาดา คล้ายบุตร, ชานนท์ ตกจีนต้อง, สิริปิยวัช สนธิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิวัฒน์ เอียดชะตา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วันหนึ่งกลุ่มของพวกเราได้ไปเห็นโฆษณาตัวหนึ่ง คือ โฆษณา เครื่องออกกำลังกายที่มีการเซฟตี้ที่ปลอดภัยอย่างมาก พวกเราจึงได้ศึกษาค้นคว้าและได้นำหลักการความปลอดภัยของอุปกรณ์ออกกำลังกายชิ้นนั้นมาต่อยอด โดยการนำมาประยุกต์ให้ใช้ได้กับ การออกกำลังกายทุกประเภท และยังนำมาพัฒนาต่อโดยการเพิ่มประสิทธิ์ภาพของการทำงาน ได้แก่การสร้าสปริงไว้เพื่อการช่วยในการลุกขึ้นยืนเวลานั้ง และการทำแบบนี้ทำให้กลุ่มของพวกเราคิดได้ว่า การทำอย่างนั้นจะทำให้อุปกรณ์นี้สามารถ ช่วยในการทำงานของคนในการก่อสร้างคือ สามารถช่วยในการเพิ่มแรงที่ใช้ในการยกของและการลดอาการบาดเจ็บจากการทำงานหนังที่ใช้ข้อเป็นส่วนใหญ่ และเนื่องจากเด็กนักเรียนหรือเพื่อนๆของพวกเรามีปัญหาในการออกกำลังมากจนเกินไปจึงทำเกิดอาการเมื่อยล้าจนไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นจากเก้าอี้ จึงทำให้พวกเราสามารถที่จะทดลองและสามารถใช้งานและให้การช่วยเหลือเพื่อนๆในการออกกำลังกายและการป้องกันอันตรายจากการออกกำลังกาย