การหาจำนวนรูปที่มากที่สุด ทีได้จากการตัดกระดาษตามเส้นของวงกลมที่ซ้อนทับกัน n วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปพิชญา สีม่วง, จินต์ธามนต์ พิภูพัชญ์ชา, ศิขรินทรา คัลลาห์นะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์