การเสริมประสิทธิภาพทางกายภาพและเพิ่มลวดลายเชิงพาณิชย์ของสารเคลือบกระจกโดยใช้ส่วนผสมของคอมโพสิตวัสดุเส้นใยธรรมชาติและกัมอารบิก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จักริน สุขเกื้อ, สรสิช ตันยาลักษณ์, กฤตภาส หรั่งวัด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัชรพงศ์ พระไว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สร้างสารที่มีคุณสมบัติคอมโพสิตระหว่างเส้นใยธรรมชาติกับกัมอารบิกเพื่อนำไปเคลือบกระจกให้มีคุณสมบัติทางกายภาพที่สามารถป้องกันและดูดซับแรงกระแทกอันเนื่องมาจากความเปราะบางของกระจกและสามารถกรองแสงที่ส่องผ่าน พร้อมทั้งศึกษาแสงที่ส่องผ่านสารเคลือบที่มีสีต่างๆ