เซนเซอร์ตรวจวัดควันบุหรี่ในที่สาธารณะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริภัสสร ผอมเซ่ง, นฤมล ศรีเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีผู้คนจำนวนมากป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ อาทิเช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรคหลอดลม อักเสบเรื้อรัง โรคมะเร็งปอด เป็นต้น สาเหตุของการเกิดโรคทางเดินหายใจนั้นก็มีมากมาย สาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจหนึ่งในนั้นคือ บุหรี่ การสูบบุหรี่เป็นที่นิยมอย่างมากไม่ว่าจะเป็นวัยทำงาน ผู้สูงวัย หรือแม้กระทั่งในวัยรุ่น วัยที่อยากรู้อยากลอง ซึ่งเราสามารถพบเห็นคนสูบบุหรี่ได้ทั่วไป โดยเฉพาะที่สาธารณะ ทำให้ที่สาธารณะที่มีอากาศบริสุทธิ์กลับเต็มไปด้วยควันบุหรี่ ซึ่งในควันบุหรี่นั้นประกอบด้วยธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบในส่วนที่เป็นก๊าซ และสารอินทรีย์ได้แก่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนออกไซด์ ( CO) ไนโตรเจนออกไซด์ ( NOx) ซึ่งเป็นก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้นอกจากนี้ยังมีสารอินทรีย์ระเหย ได้แก่นิโคติน(Nicotine) อซีโตน (Acetone) เบนซีน (Benzene) ฟีนอล (Phenol) โทลูอีน (Tolune) ฟอมัลดิไฮด์(Formaldehyde) และเบนโซโฟรีน(Benzopyrene) และยังมีสารอื่นๆอีกมากกว่า 4,000 ชนิดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพมากมาย โดยเฉพาะกับเด็กและสตรีที่มีครรภ์อย่างมาก นอกจากนั้นควันบุหรี่ยังสังเกตเห็นได้ยาก ทำให้เราไม่สามารถรู้ได้ว่าบริเวรที่เราอยู่มีคนสูบบุหรี่หรือไม่ ซึ่งเมื่อมารู้ตัวอีกทีเราก็สูดดมเอาควันบุหรี่เข้าไปเต็มปลอดแล้ว ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดค้นและประดิษฐ์เซนเซอร์ตรวจจับควันบุหรี่ในที่สาธารณะ เพื่อช่วยในการเฝ้าระวังการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะในแต่ละวัน โดยเซนเซอร์ตัวนี้จะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์ เพื่อบอกว่ามีคนสูบบุหรี่อยู่