การพัฒนาถังใส่ขยะและการลดกลิ่นขยะโดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์EM

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิดาภา อ้นมา, นฤพร โรจน์เรืองนนท์, เวณิกา อุปครุธ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทุกวันนี้คนไทยกว่า 60 ล้านคน สามารถสร้างขยะได้มากถึง 14 ล้านตันต่อปี แต่ความสามารถ ในการจัดเก็บขยะกลับมีไม่ถึง 70 % ของขยะที่เกิดขึ้น จึงทำให้เกิดปริมาณมูลฝอยตกค้าง ตามสถานที่ต่าง ๆ แม้ว่า กรมการบริหารส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยจะมีหน้าที่ในการกำจัดขยะทั้งหมด แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

คณะผู้จัดทำคอยตรวจดูรถบรรทุกขยะที่จังหวัดนครพนมพบว่าเมื่อรถบรรทุกขยะกำลังทำงานอยู่ก็มีของเหลวกลิ่นเหม็นไหลออกจากถังขยะแม้ภายในของถังไม่มีอะไรเลย คนที่อาศัยอยู่รอบ ๆ อาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากกลิ่นเหม็นของมัน สำหรับกรณีอย่างนี้อาจเป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บและคนจำนวนมากได้รับผลกระทบด้วย โดยน้ำเสียที่เกิดจากกองขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้ เป็นน้ำเสียที่มีความสกปรกสูงมาก ซึ่งมีทั้งสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ เชื้อโรค และสารพิษต่างๆมาก และคนที่อาศัยอยู่รอบ ๆ อาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากกลิ่นเหม็นของมัน สำหรับกรณีอย่างนี้อาจเป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บและคนจำนวนมากได้รับผลกระทบๆ เจือปนอยู่ เมื่อน้ำเสียจากกองขยะมูลฝอยไหลไปตามพื้นดินบริเวณใด ก็จะทำให้บริเวณนั้นเกิดความสกปรก

ผู้จัดโครงการมีความสนใจที่จะสร้างถังขยะที่สามารถกรองน้ำทิ้งจากขยะได้ และใช้สำหรับการคิดค้นน้ำหมักชีวภาพ เพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับต้นไม้และดินหลายชนิด สามารถทำความสะอาดและลดแบคทีเรียได้ง่ายขึ้นโดยโครงงานของเรา มีวัตถุประสงค์ คือ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ จากการใช้หัวเชื้อEM ซึ่งสามารถนำมาทำเป็นน้ำหมักจากการหมักของเศษอาหาร และผักผลไม้ได้ นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงธาตุอาหารหลักสำหรับต้นไม้และดินรวมถึงปริมาณไนโตรเจนในช่วง 698.76 ± 10.60 ถึง 1.493.35 ± 7.25 มิลลิกรัมต่อลิตรปริมาณฟอสฟอรัสอยู่ในช่วง 26.58 ± 0.14 ถึง 168.67 ± 0.37 มิลลิกรัมต่อลิตรและมีปริมาณโพแทสเซียมอยู่ในช่วง 92.11 ± 0.75 ถึง 314.64 ± 1.51 มิลลิกรัม / ลิตร