แผ่นฟิล์มเพคตินจากพืชชะลอการสุกของผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทฤษฎี ฤทธิรัตน์, ผานิตา ไชยสิทธิ์, นูรีดา สะมะแอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา คงเจริญ, ลออ คงเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตากใบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง แผ่นฟิล์มเพคตินจากพืชชะลอการสุกของผลไม้ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการทำแผ่นฟิล์มจากเพคติน โดยศึกษาการสกัดสารเพคตินจากพืช พบว่า สารสกัดที่ได้ปริมาณสารละลายเพคตินมากที่สุด คือ สารสกัดจากเปลือก ส้มโอ ศึกษาวิธีการใช้เพคตินจากพืชเพื่อชะลอการสุกของกล้วยและมังคุด พบว่า เพคตินที่ได้จากกระเจี๊ยบเขียว ส้มโอและกล้วย จะมีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์ม มีสีใสสด มีความเรียบลื่น ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมพบว่า สารสกัดเพคตินจากพืช ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว ส้มโอและกล้วย เมื่อนำมาผสมกับน้ำ ในอัตราส่วนเพคติน 5ml : น้ำ 100 ml. จะมีลักษณะเป็นแผ่นเรียบใส ไม่ขาด สามารถขึ้นรูปได้ และศึกษาการผลิตแผ่นฟิล์มเพคตินจากพืช พบว่า ชนิดของแผ่นฟิล์มเพคตินจากพืช ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว ส้มโอ จะมีสีที่แตกต่างกันออกไป โดยสีที่ได้จะเป็นสีเขียวอ่อน และสีเหลืองอ่อน ตามลำดับ ส่วนลักษณะผิวสัมผัสก็จะมีลักษณะที่เป็นผิวเรียบและลื่นเหมือนกัน และสามารถชะลอการสุกของกล้วยและมังคุดได้เป็นระยะเวลา 2 วัน