หุ่นยนต์อ่านความรู้สึก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกาพรรณ สีเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีศักดิ์ ภู่ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันมีประชากรที่เพิ่มมากขึ้นและต่างคนต่างความรุ้สึก ดังนั้นเราจึงคิดค้นหุ่นยนต์อ่านความรู้สึกเพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท