หุ่นยนต์ตรวจหาความสุกของผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นริศรา โปธา, อริสา โกสละ, ธิดารัตน์ สุขก๋า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีศักดิ์ ภู่ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในอำเภอสะเมิงมีการปลูกอะโวคาโดเป็นจำนวนมากเเละในทุกๆครั้งที่จะทำการเก็บอะโวคาโดออกจำหน่ายก็ต้องตรวจก่อนทุกครั้งว่าอะโวคาโดลูกนั้นมีความสุกหรือห่ามพอที่จะนำออกจำหน่ายได้หรือยัง ซึ่งเกษตรกรต้องใช้เวลานานเเละเสียเวลาในการตรวจหาอะโวคาโดที่ห่ามพอที่จะเก็บเเละออกจำหน่ายได้ กลุ่มของพวกเราจึงคิดค้นหุ่นยนต์ที่จะมาช่วยเกษตรกรตรวจหาอะโวคาโดตามที่เกษตรกรต้องการเเละเพื่อช่วยให้เกษตรประหยัดเวลาในการตรวจหาผลไม้หรืออะโวคาโดที่ห่าม

ซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้จะเริ่มต้นทำงานเมื่อเกษตรกรหรือผู้คุมสั่งการให้ทำงานทางระบบ เเละหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ไปตรวจอะโวคาโดที่ห่ามโดยไปตามชิปสัญญาณที่ติดตามต้นอะโวคาโด เเละจะทำการส่งข้อมูลที่ได้จากการตรวจหาความสุกของอะโวคาโดในเเต่ละต้นไปยัง Smart phone ของเกษตรกรทันที ทำให้เกษตรกรสามารถรู้ผลความสุกของอะโวคาโดในเเต่ละต้นได้อย่างละเอียดว่าต้นไหนมีอะโวคาโดที่สุกหรือห่ามเเล้วบ้างพอที่จะเก็บเเละออกจำหน่ายได้หรือยัง