การพัฒนาคุุกกี้โดยใช้โปรตีนจากปลาทูน่าในรูปแบบของคุกกี้นิ่ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟิรดาว ยือราน, ต่วนฮัสม๊ะห์ โตะนิแต, วันอัยมี แส๊ะเด็ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เทวี คาร์ริลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันสังคมเรา ผู้สูงอายุมีแนวโน้มขาดสารอาหารเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเบื่อหน่ายกับเมนูเดิมๆซึ่งไม่มีความสะดวกในการเตรียมอาหาร จึงต้องมีอาหารว่างที่มีประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นอาหารว่างที่แปลกใหม่ ซึ่งดึงดูดให้ผู้สูงอายุมีความสนใจ ตื่นเต้นและผู้สูงอายุสามารถรับประทานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่เสียเวลาในการเตรียม เมื่อกินไม่หมดก็สามารถเก็บได้อีกนาน ขึ้นอยู่กับความชื้น อุณหภูมิ เป็นต้น

ทีมนักวิจัยจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์คุกกี้ปลาทูน่านิ่มซึ่งมีจุดประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อต้องการให้มีอาหารว่างสำหรับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายเป็นปกติ มีโปรตีนเป็นสารอาหารหลัก สามารถเคี้ยวขนมได้อย่างง่าย สบาย เพราะ เป็นคุกกี้ที่มีเนื้อสัมผัสที่นิ่ม รสชาติที่แปลกใหม่แต่ยังคงเหลือกลิ่นดาร์กช็อคโกแลตอ่อนๆ

งานวิจัยที่พัฒนาขึ้นนี้ จะช่วยลดปัญหาผู้สูงอายุขาดสารอาหารได้อย่างมาก เพราะ คุกกี้ปลาทูน่านิ่มเป็นอาหารว่าง กินเล่น ที่มีความอร่อยอีกทั้งยังมีประโยชน์อย่างมาก