แผ่นแปะห้ามเลือด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ษมากร ทองทิพย์, ณัฏฐ์ธนัน ศักดิ์สิทธิกร, ชานน โลหะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา นฤมิตวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บาดแผล คือ การฉีกขาดของเนื้อเยื่อและอวัยวะภายในร่างกาย ซึ่งอาจเกิดจากการได้รับแรงกระแทกจากของแข็ง หรืออาจเกิดจากของมีคม บาดแผลจึงกลายเป็นสิ่งที่ตามมาของการเกิดอาการบาดเจ็บ การเกิดบาดแผลภายในร่างกาย ถ้าบาดแผลได้รับจากการทำร้ายร่างกายหรือเกิดจากการกระทำของผู้อื่น จนเป็นเหตุให้ถึงกับเสียชีวิตได้บาดแผลและแผลนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป แผลอาจเกิดจากการหายไปหรือการแหว่งของเนื้อเยื่อที่บริเวณผิวหนังของร่างกาย หรือแผลที่ปรากฏในบริเวณเยื่อบุภายในร่างกาย ซึ่งแผลที่ปรากฏบริเวณผิวหนังเมื่อร่างกายเป็นฝี เป็นหนองแล้วเกิดการแตกของผิวหนัง เมื่อเลือดและหนองไหลออกมาจากฝีที่แตก ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นเป็นโพรงและเกิดเป็นแผลขึ้นมา หรือลักษณะของผิวหนังบริเวณร่างกายเมื่อเกิดการอักเสบ เนื้อบริเวณที่เกิดการอักเสบจะตายและเน่าเปื่อยหายไป เกิดเป็นรอยแหว่งบริเวณผิวหนังและกลายเป็นแผล หรือเมื่อร่างกายเกิดเป็นมะเร็งหรือเนื้องอก เมื่อเนื้อนั้นโตเต็มที่แล้วแตกออกกลายเป็นแผล

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

สาเหตุนี้เราจึงคิดนวัตกรรมเพื่อที่จะสามารถห้ามเลือดและฆ่าเชื้อโรคได้ ซึ่งนวัตกรรมที่เราคิดทำมาจากสารที่อยู่ในเปลือกกุ้งที่มีชื่อว่าไคโตซาน ไคโตซานมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเกิดของ แบคทีเรีย และช่วยในการห้ามเลือดได้เร็วอีกด้วย เราจะทำในรูปแบบของแผ่นแปะ เพราะสะดวกสะบายในการพกพา นวัตกรรมของเราสามารถใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ วิธีการใช้แค่นำแผ่นแปะมาติดก็สามารถห้ามเลือดและค่าเชื้อแบคทีเรียได้แล้วด้วย