การพัฒนาแผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อลดแรงกระแทก ลดกลิ่น ต้านแบคทีเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คณิตา คอแก้ว, ยศวิน เคนไชยวง, นิลาว​รรณ์​ ไชยกา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณี สุพลแสง, ชาลี สุพลแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เท้าส่วนกลางประกอบด้วยโครงของฝ่าเท้า เท้าส่วนหลังจะเป็นส้นเท้า และอีกส่วนที่ต้องสัมผัสพื้นมากที่สุดคือฝ่าเท้า ฝ่าเท้าจะเป็นจุดรวมของปลายประสาทและเส้นเลือดจากส่วนต่างๆการดูแลสุขภาพเท้าจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรทำ การใช้แผ่นรองฝ่าเท้าที่ช่วยกระจายแรงรับน้ำหนักบนฝ่าเท้าเสริมส้นเท้าที่ช่วยลดแรงกระแทก อีกทั้งช่วยระงับกลิ่นเท้า เป็นอีกวิธีที่เหมาะสมต่อการดูแลสุขภาพเท้า