เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุงแบบสั่งการเปิดด้วยแอปพลิเคชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยธร นกแก้ว, ยงยุทธ อภิรัตนกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชวิมา จีนหมั้น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันโรคร้ายที่มาจากยุงที่เป็นพาหะแพร่เชื้อนั้นมีอยู่เป็นประจำ ซึ่งก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก โรคไข้สมองอักเสบเจอี ไข้ปวดข้อยุงลาย ไข้จับสั่นหรือไข้ป่า เป็นต้นทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ดังนั้นแล้วเราควรป้องกันไม่ให้ยุงสามารถแพร่เชื่อสู่ตัวเราได้ แต่วิธีการป้องกันต่างๆเช่นการทาครีมการยุงหรือการใช้ไม้ช็อตยุง อาจจะใช้เวลานานและมีความยุ่งยากพอสมควรทางกลุ่มจึงคิดหานวัตกรรมที่จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้

การประดิษฐ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการทำเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุงที่ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตราย เพื่อประดิษฐ์เทียนหอมจากสมุนไพร 3 ชนิดเข้าด้วยกันได้แก่ ตระไคร้ ใบมะกรูด และใบโหรพา เพื่อประดิษฐ์เครื่องมือจากบบอร์ดอัจฉริยะที่ใช้จุดไฟเทียนหอมโดยควบคุมผ่านแอปได้ ขั้นตอนการทำเทียนหอมมีดังนี้ นำสมุนไพรมาบดให้ละเอียดด้วยครก ใส่ไขถั่วเหลืองเข้าไปบดรวมกันจะเข้าเป็นเนื้อเดียว นำไปใส่หม้อละลายด้วยความร้อน วางเชือกในแก้มพิมพ์และเทสารลงแก้ว รอจนเย็น และสร้างเทียนหอมที่มีประสิทธิภาพไล่ยุง สร้างเทียนหอมที่มีกลิ่นช่วยให้ผ่อนคลายไล่ยุงได้ไม่เกิดขี้เถ้าและควันอย่างธูปไล่ยุงทั่วๆไป วิธีประดิษฐ์ระบบจุดไฟที่เชื่อมกับแอปได้ เราใช้บอร์ดที่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi Fi ได้จึงสามารถควบคุมผ่านมือถือได้

การใช้แอปเพื่อจุดเทียนหอมผ่านสัญญาณ Wi Fi สร้างความสบายแก่ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลเรื่องไฟจะโดนมือ และสามารถสั่งงานจากระยะไกลได้ไม่ต้องลุกไปจุดไฟเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้ เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุงนี้เมื่อจุดแล้วจะส่งกลิ่นจากน้ำมันหอมระเหยของสมุนไพรแบบที่ยุงไม่ชอบ