การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียStreptococcus matansในช่องปากด้วยสารสกัดจากใบมิ้นท์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรวรรณ ยศบรรดาศักดิ์, อาทิตยา กงแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชัย นราวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทนำ

ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน อาหารส่วนใหญ่นั้นมีน้ำตาลอยู่จำนวนมาก ซึ่งน้ำตาลจากอาหารที่กินเข้าไปค้างคาอยู่ในปากเป็นเวลานาน จะทำให้เชื้อแบคทีเรีย โดยเฉพาะเชื้อStreptococcus mutans ซึ่งเป็นแบคทีเรียประจำถิ่น(Normal flora)ในช่องปาก เกิดการย่อยเศษแป้งและน้ำตาลให้กลายเป็นกรดแลคติก(Lactic) ที่ทำให้สลายแร่ธาตุที่เป็นโครงสร้างของฟันทำให้ฟันผุกร่อนลงทีละนิด จากชั้นเคลือบฟัน(Enamel)เข้าไปในเนื้อฟัน(Dentin)จนเข้าไปถึงโพรงประสาทฟัน(Pulp)

ซึ่งโรคฟันผุนั้น เป็นอันตรายอย่างมากหากเริ่มเข้าสู่ระยะที่ 3ขึ้นไป เนื่องจากโรคฟันผุระยะที่ 3-4นั้น เป็นระยะที่ฟันโดนทำลายถึงเนื้อฟัน(Dentin)จนถึงชั้นโพรงประสาทฟัน(Pulp)แล้ว ระยะที่ 3นั้นจะมีอาการปวดและอาจมีเศษอาหารติดในโพรงฟัน ทำให้เกิดปัญหามีกลิ่นปากตามมา ส่วนระยะที่ 4นั้น เนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันถูกทำลายจนลามไปถึงปลายรากฟัน เกิดเป็นฝีหนองบริเวณปลายรากฟัน และเชื้อแบคทีเรียอาจลามเข้าสู่กระแสเลือดได้

ทางผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหาและผลกระทบจากโรคฟันผุ จึงได้ศึกษาค้นคว้าถึงสาเหตุ อาการ และการป้องกันการเกิดโรคฟันผุ ซึ่งคณะผู้จัดทำได้พบว่า เชื้อแบคทีเรียStreptococcus mutans เป็นตัวการหลักที่ก่อให้เกิดโรคฟันผุในช่องปากของมนุษย์ ทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นวิธีการยับยั้งแบคทีเรียStreptococcus mutansโดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ และใช้วิธีการกลั่นไอน้ำในการสกัดสาร จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยับยั้งแบคทีเรียStreptococcus mutans เนื่องจากสารที่ใช้สกัดนั้นเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติ ทำให้ค่อนข้างมีความปลอดภัย และสามารถใช้กับช่องปากของคนได้

โรคฟันผุนั้น จำเป็นต้องได้รับการรักษาที่เหมาะสมโดยทันตแพทย์ แต่อาจมีบางคนที่ไม่สามารถหรือไม่สะดวกมารับการรักษา ซึ่งถ้าปล่อยไว้นานอาจจะทำให้โรคฟันผุลุกลามจนถึงระยะที่ 4ได้ ซึ่งเป็นระยะที่ร้ายแรงและอันตรายอย่างมาก ผลิตภัณฑ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียStreptococcus mutansที่ก่อให้เกิดโรคฟันผุของทางคณะผู้จัดทำจึงจำเป็นและเป็นการรักษาเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ไม่สามารถมารับการรักษาโดยทันตแพทย์ได้ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์การยับยั้งโรคฟันผุของทางคณะผู้จัดทำยังสามารถใช้ได้กับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไปและใช้ได้กับทุกเพศ โดยไร้ผลข้างเคียงใดๆ และมีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียStreptococcus mutansค่อนข้างสูง สะอาด และปลอดภัย