การศึกษาและการออกแบบหมอน รูปตัว R สำหรับช่วยพลิกตัวในผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรรวี อยู่ทวี, ณกมล กุศลส่ง, กนกลดา สนิทกลาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฐมพร ฟูใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปากช่อง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันในสังคมมีผู้สูงอายุที่เป็นจำนวนมากเเละมีผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมากที่มีการพลิกตัวค่อนข้างลำบาก โดยคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาเเละออกเเบบหมอนพลิกตัวสำหรับผู้สูงอายุเเละผู้ป่วยติดเตียง คณะผู้จัดทำได้ออกเเบบหมอนเป็นรูปตัวอาร์(R)แทนการใช้รูปสามเหลี่ยม ซึ่งใช้หลักการของพื้นเอียงในการทำรูปทรงของหมอน เเละใช้หลอดเเทนการใช้นุ่นเพื่อลดปัญหาแผลกดทับลดความเสี่ยงการเกิดแผลใหม่ เเละระบายความร้อนลดการอับชื้นเนื่องจากเมื่อหลอดรวมตัวกันมากๆจะทำให้เกิดช่องอากาศเมื่อถูกกดทับจึงทำให้เปลี่ยนไปตามสรีระของผู้ใช้กระจายการกดทับ ทั้งนี้หมอนที่ช่วยในการพลิกตัวยังมีความสะดวกในใช้งานตัวของผู้สูงอายุ เเละช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย เเละได้มีการนำหลอดเหลือใช้มาทำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด