โดรนตรวจตราGPS

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ติณณภพ ดำรงค์ชีพ, ณัฐภัทร เสมอใจ, ภูเบศร์ กันยานะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิวัฒน์ ดาบุก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง โดรนตรวจตราGPS จัดทำขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรมนุษย์ และเพื่อประดิษฐ์โดรนที่มีความน่าเชื่อถือมากว่า ไม่รู้จักเหนื่อย สามารถควบคุมการทำงานได้มากกว่ามนุษย์มาตรวจตราบริเวณพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อป้องกันการมั่วสุม และการโดดเรียน

โดยการสร้างโดรนขึ้นมาโดยการเริ่มจากการประกอบ ลำโดรนโดยการนำแขนของโดรนทั้งสี่ด้านมาประกอบเข้ากับตัวลำโดยเราจะใช้ บอร์ดไว้กลางลำโดย บอร์ดที่เราจะใช้ก็คือบอร์ด Arduino ทุกชนิดที่ใช้กับ Quadcopter โดยเราจะใช้ เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว เซนเซอร์กันชน/เซนเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง เพื่อให้โดรนไม่บินไปชนกิ่งไม้หรือตึก เซนเซอร์ตรวจจับความร้อน/การเคลื่อนไหว เซนเซอร์ตรวจวัดความสูงเพื่อให้โดรนบินนิ่งขึ้น และการใช้ GPS ในการวาดเส้นทางการบินหรือ ในการกำหนด check point และในการใช้นำการกลับมายังจุดที่มันขึ้นไป และจุดที่มันขึ้นไปก็ยังจะมีแท่นชาร์จเอาไว้ เราจะตั้งโปรแกรมในการขึ้นและลงของโดรนไว้เป็นเวลาในการขึ้นครั้งแรก แต่ครั้งต่อไปก็จะอยู่ที่แบตเตอร์รี่ ว่าถ้าแบตเตอรี่ใกล้หมดมันก็จะกลับมายังแท่นชาร์จ เพื่อชาร์จเอง และถ้าเครื่องเกิดมีปัญหาอะไร ที่ผิดพลาดทางเทคนิค ก็จะมีระบบ ฉุกเฉินในการพยุงตัวโดรนในการกลับมายังแท่นชาร์จ และจะไม่ปล่อยขึ้นจนกว่าจะมีคนมาแก้ไขปัญหานั้นๆ ในการเช็คบอร์ดเราจะใช้ภาษาC++ ในการเขียนป้อนคำสั่งทั้งหมดลงในบอร์ดArduino และใช้ กล้องFace detection camera ในการตรวจจับใบหน้าและจดจำใบหน้าแล้วบันถึงเข้าสู่ memory card เพื่อสำรองข้อมูลที่สามารถ ใช้ในการเก็บข้อมูลไว้ดูย้อนหลังได้ และ ใช้กล้องอีกตัวหนึ่งในการต่อเข้า smartphoneโดยอาศัยสัญณาณ wife ในการเชื่อมต่อ ใช้ในการดูภาพหรือ วีดีโอที่ได้จากการขึ้นตรวจตรา และกล้องFace detection camera ยังสามารถจับภาพใบหน้าบุคคลได้ทุกshot และเราจะติด กันสั่น stabilizer ให้กับกล้อง2ตัวนี้อีกด้วย เพราะการบินโดรนนั้น จะสั่นมากเพราะ ในรอบของมอเตอร์นั้นจะทำให้ทั้งลำสั่นไปหมด และเราสามารถ ใช้การบังคับ ด้วยตนเองได้ด้วย โดยการเปิดรีโมท และทำการเชื่อมต่อเข้ากับ RC receiver ที่ติดอยู่กับตัวเครื่อง เพื่อให้โดรนมีประสิทธิภาพในการตรวจตรามากที่สุด