เครื่องช่วย CPR

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปกรณ์วิทย์ รักสกุล, ภาสวร ว่องธนาพัฒน์, มนัสวี ก้าววุ่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยต่อลมหายใจของผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุที่ต้องการความช่วยเหลือภายใต้สถานการฉุกเฉินและสุ่มเสี่ยงของการเสียชีวิต เครื่องช่วย CPR นี้ได้ศึกษามาจากการทำ CPRแบบปกติที่ใช้มือกดและส่งแรงลงไปเพื่อให้หน้าอกยุบลงไปและให้กล้ามเนื้อบริเวนหน้าอกไปนวดหัวใจเพื่อกระตุ้นหัวใจให้กลับมาเต้นอีกครั้ง หลักการทำงานของเครื่องนี้มาจากการใช้แรงกดที่ได้จากการกดลงบนแผ่นไม้ให้ลงไปตามแกนกดสแตนเลสลงไปยังแผ่นยางที่รองรับบริเวณหน้าอกทำให้สามารถกดหน้าอกให้ลึกลงไป 5 ซม.ได้อย่างง่ายดายและสามารถช่วยลดแรงในการกดได้ เพราะหากใช้มือเปล่าในการทำ CPR จะไม่สามารถเปลี่ยนท่าได้จึงอาจทำให้เมื่อยมือ และหากกดได้ไม่ต่อเนื่องจะทำให้การทำ CPR ส่งผลออกมาได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพหรืออาจจะล้มเหลวในการช่วยชีวิตได้การคิดค้นเครื่องมือการช่วยเหลือในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างแรงขับเคลื่อนและส่งต่อสู่บุคคลในสังคมให้ตระหนักถึงการช่วยเหลือบุคคลอื่นและเห็นคุณค่าของชีวิตผ่านทางเครื่องมือนี้