อุปกรณ์กายภาพบำบัดมือสำหรับผู้ป่วยโรคนิ้วล็อค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพร แนวตัน, ศศิธรณ์ พิกุลแก้ว, ณัฐนนท์ โสภณรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กันนาพร พู่พุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) หรือกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่ทำงานออฟฟิศ หรือกลุ่มคนทำงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งการทำงานในปัจจุบันนี้ คอมพิวเตอร์กลายเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญและควรจะมีในที่ทำงาน ทั้งยังเป็นอุปกรณ์ที่กลุ่มคนทำงานต้องใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน รวมถึงการใช้อุปกรณ์เสริมของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ และแป้นพิมพ์ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากลุ่มคนที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและการพิมพ์งาน จะมีการใช้แป้นพิมพ์และเมาส์อยู่ในท่าที่ต้องกระดกข้อมือเป็นเวลานาน ซึ่งเป็นการวางมืออยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาซึ่งโรคดังกล่าวที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่แล้วมักมีอาการชา เหน็บ ปวดแสบปวดร้อนบริเวณฝ่ามือกับนิ้วมือ โดยเฉพาะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ และอาจรู้สึกเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตที่นิ้วโป้ง นิ้วชี้ นิ้วกลาง รวมไปถึงนิ้วนางบ้างเป็นบางครั้ง หรือมีอาการอ่อนแรงของมือและนิ้วมือ อาการดังกล่าวเป็นอาการของโรคนิ้วล็อค ซึ่งเกิดจากพังผืดที่หนาตัวบริเวณข้อมือทางด้านฝ่ามือกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ ทำให้เกิดการอักเสบ การรักษาอาการนิ้วล็อคขึ้นกับระดับการบาดเจ็บ เช่น หากผู้ป่วยบาดเจ็บไม่มาก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้มีการใช้งานของนิ้วที่บริเวณบาดเจ็บลดลง ร่วมกับการรับประทานยาแก้อักเสบ ผู้ป่วยก็สามารถกลับมาหายเป็นปกติได้ หากผู้ป่วยบาดเจ็บมาก แพทย์ต้องทำการผ่าตัดเพื่อขยายช่องข้อมือหรือผ่าตัดเอาพังผืดออก หลังผ่าตัดในช่วงพักฟื้น ผู้ป่วยต้องทำกายภาพบำบัดเพื่อทำให้นิ้วกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม โดยทั่วไปแล้วผู้ป่วยต้องเดินทางมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อติดตามผลการรักษา และทำกายภาพบำบัดกับนักกายภาพ บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยโรคนิ้วล็อคไม่สามารถกลับไปใช้นิ้วมือได้ตามเดิม เนื่องมาจากการขาดการพบแพทย์และทำกายภาพที่สม่ำเสมอจนภาวะของโรคหมดไป ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการออกแบบและผลิตวัสดุอุปกรณ์อย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะการพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ ที่มีการออกแบบโมเดลหรือชิ้นงานในโปรแกรมออกแบบ 3 มิติทางวิศวกรรมเพื่อนำมาพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยรักษา ตลอดจนถึงการพิมพ์อวัยวะเทียมเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากโปรแกรมออกแบบ 3 มิติสามารถใช้ออกแบบโครงสร้างที่ซับซ้อนของสิ่งมีชีวิต และมีความเฉพาะเจาะจงกับผู้ป่วย

​ดังนั้นคณะวิจัยจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาอุปกรณ์บริหารนิ้วมือขนาดเล็ก สามารถพกพาติดตัวได้สะดวก ผู้ป่วยสามารถทำเองได้ที่บ้าน เพื่อช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการใช้งานนิ้วของผู้ป่วยให้กลับมาเหมือนเดิมได้ ตลอดจนยังสามารถลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่เกิดจากการทำกายภาพที่โรงพยาบาล ซึ่งได้แก่ ค่าเดินทางของผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายของแพทย์และนักกายภาพ อีกทั้งยังสามารถช่วยลดเวลาในการทำงานของแพทย์และนักกายภาพซึ่งมีอย่างจำกัดในโรงพยาบาลของรัฐ โดยการออกแบบโครงสร้างให้รองรับกับสรีระของนิ้วและมือด้วยโปรแกรมออกแบบ 3 มิติ และใช้บอร์ด Arduino รวมถึงมอเตอร์ขนาดเล็กในการควบคุมการทำงานของกลไก

ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเคลื่อนไหวนิ้วมือ