โครงงานการทดสอบความสามารถของสารสกัดจากใบหม่อนต่อการยับยั้งการสะสมไขมันในเซลล์และการต้านอนุมูลอิสระ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรศศิร์ ติ่วกุล, ทิพยาภรณ์ ติ่วกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศกุนตลา รอดรัก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระดับไขมันในร่างกายมีความสัมพันธ์กับโรคหัวใจขาดเลือด การลดระดับไขมันในเลือดช่วยลดการเกิด โรคหลอดเลือดหัวใจ จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าสารสกัดใบหม่อนอาจช่วยลดระดับไขมันคอเลสเตอรอล ในเลือดแต่ยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติม ในใบหม่อนมีสารเควอซิติน(Quercetin)และเคมเฟอรอล (Kaempferol) ซึ่งเป็นสารกลุ่มฟลาโวนอยส์ (Flavonoids) ที่มีคุณสมบัติ ป้องกันการดูดซึมของน้ำตาลในลำไส้เล็กทำให้เลือดหมุนเวียนดี และหลอดเลือดแข็งแรง ยับยั้งการเกิดสารก่อมะเร็งเม็ดเลือด มะเร็งเต้านม และมะเร็งลำไส้ใหญ่ ลดอาการแพ้ต่างๆและยืดอายุเม็ดเลือดขาวสาร quercetin และ isoquercetin สามารถแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ มีฤทธิ์ต้านการเกิดออกซิเดชั่น LDL และมีไฟโตสเตอรอล ซึ่งช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลคณะผู้จัดทำจึงเห็นว่า ถ้าสามารถนำพืชสมุนไพรที่มีสารฟลาโวนอยด์เป็นสารเคมีตัวสำคัญในปริมาณมากมาสกัด และนำมาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการสะสมของไขมันและต้านอนุมูลอิสระได้ก็จะเกิดประโยชน์มากในด้านการรักษาโรคต่อไป