แผ่นไฮโดรเจลจากคาร์บอกซิเมทัลเซลลูโลสและว่านหางจระเข้ เพื่อการแก้ไข ปัญหาส้นเท้าแตก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรสติ นวลนก, โชติกา จันทร์ตรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นุสรา คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญญาส้นเท้าแตกเป็นปัญหาที่พบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ รวมไปถึงผู้คนที่ทำงานหนักด้วย ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างหนึ่งก็คือ การให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว ซึ่งแผ่นไฮโดรเจลเป็นพอลิเมอร์ มีสมบัติเด่นคือ สามารถดูดซึมน้ำ ภายในโครงสร้าง สามารถบวมน้ำในตัวทำละลายที่เหมาะสมและมีการศึกษาว่า ว่านหางจระเข้มีสรรพคุณสมานแผล เป็นตัวกระตุ้นให้เนื้อเยื่อเจริญเติบโต ในนวัตกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ฟิล์มไฮโดรเจลจากคาร์บอกซิเมทัลเซลลูโลส และสารสกัดหยาบจากว่านหางจระเข้โดยใช้ เอ็น,เอ็น-เมทิลลิน-บิส-อะคริลาไมด์ เป็นสารก่อพันธะเชื่อมโยงในการทำแผ่นไฮโดรเจล เพื่อแก้ปัญหาส้นเท้าแตก ซึ่งการจัดทำแผ่นไฮโดรนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะได้พัฒนาการทำแผ่นแปะไฮโดรเจลสมุนไพร และนำไปใช้สำหรับกลุ่มคนที่พบปัญหา เพื่อที่สามารถช่วยบรรเทาอาการส้นเท้าแตกให้น้อยลง