รถโดยสารสาธารณะระบบอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพัฒน์ พัวศิริ, ฐิติภัทร์ เดชะบุญ, สุทธิกานต์ มานัสฤดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลภิรัตน์ แก้วมูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์