นวัตกรรมถุงห่อจากเส้นใยนาโนย่อยสลายทางชีวภาพเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ร่วมกับเม็ดแก้วพรุนสารสกัดจากสมุนไพรในการควบคุมเชื้อก่อโรคแอนแทรกโนส ด้วยกระบวนการ photocatalytic เพื่อการผลิตองุ่นอินทรีย์อย่างยั่งยืน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรนันท์ อดุลย์ประสาทพร, ชาลิสา เสาร์คำน้อย, อริศษรา บุญสุทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ว่าน วิริยา, บุศรา ปาระมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชและป้องกันเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคแอนแทรคโนสที่เข้าทำลายยอดอ่อนองุ่น ทำให้ยอดเป็นจุดสีดำเกิดแผลแตกกระจายทั่วไป เกษตรกรนิยมใช้สาร Carbendazim เป็นสารอันตรายเมื่อถูกผิวหนัง ระคายเคืองต่อตา และระบบทางเดินหายใจ ผู้พัฒนาจึงมีเป้าหมายในการผลิตเส้นใยนาโนที่มีความสามารถในการป้องกันเชื้อราด้วยสารสกัดหยาบจากดอกและใบพุดซ้อน ร่วมกับเม็ดแก้วพรุนเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยกระบวนการ Photocatalytic เพื่อใช้ห่อหุ้มองุ่นสายพันธุ์ Loose Perlette