การยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงด้วยฟิล์มไคโตซาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตาสิริ ธนโชติบุญพันธ์, สิริสกุล โชติกเสถียร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาณุมาศ ประทุมชาติ, ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงด้วยฟิล์มไคโตซาน เนื่องจากมะม่วงเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างนิยมเป็นหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศ มะม่วงยังเป็นแหล่งของวิตามินเอ ซึ่งช่วยเสริมให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงและมีวิตามินซี ซึ่งมะม่วงเป็นผลไม้ที่สุกง่าย และเมื่อสุกเกินไปอาจจะเน่าเสีย หรือเกิดเชื้อรา ซึ่งการสุกของมะม่วงและการเสื่อมของมะม่วงสามารถเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องหลังจากการเก็บเกี่ยว จึงได้เห็นแนวทางการชะลออายุและการเก็บรักษาด้วยการทำฟิล์มไคโตซาน โครงงานจึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มไคโตซาน โดยการเตรียมผงไคโตซาน 2%(w/w) ละลายในกรดแลคติก 1%(w/w) และปรับความหนืดโดยเติมกลีเซอรอลที่ 15 30 45 60 % (w/w) และทวีน10% เพิ่มในอัตราส่วนที่มีกลีเซอรอลแตกต่างกัน โดยศึกษาอัตราส่วนของปริมาณสารละลายที่เหมาะสมกับการขึ้นรูปฟิล์มที่ได้คุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการขึ้นรูปฟิล์มโดยประเมินจากการทดสอบสมบัติต่างๆ คือ ความชื้น ความหนา และนำมาทดสอบโดยการห่อมะม่วงเป็นเวลา10วัน