ครีมสมุนไพรเพื่อห้ามเลือด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีราพร กรพิเศษศักดิ์กุล, สาวิตรี สุนทรวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารียา รัตนกันทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษานารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการที่คณะผู้จัดทำได้ศึกษาโครงงานแผ่นแปะเลือดจากหยวกกล้วย ทำให้เล็งเห็นว่านอกจากหยวกกล้วยเเล้วยังมีสมุนไพรไทยอีกหลายชนิดที่มีฤทธิ์ที่ช่วยให้เลือดแข็งตัว เช่นใบสาบเสือ จึงได้นำมาต่อยอดโครงงาน และได้ทำการเพิ่มใบบัวบกและว่านหางจระเข้ที่มีสรรพคุณช่วยสมานแผลเเละลดการอักเสบ

การที่แผ่นแปะห้ามเลือดจากหยวกกล้วยนั้นต้องเก็บในที่ที่อุณหภูมิ-4องศาเซลเซียส คณะผู้จัดทำคิดว่าหากเกิดบาดแผลในช่วงเวลาคับขัน จะทำให้เกิดความยุ่งยากในการที่จะนำเเผ่นนั้นมาใช้งาน จึงได้เห็นว่าหากเปลี่ยนจากแผ่นแปะแผลเป็นครีม จะทำให้การเก็บรักษาง่ายกว่าเเละสามารถพกพาไปได้ทุกที่

คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำ bloody creamy ขึ้น เพื่อเเก้ไขปัญหาดังกล่าว ทำให้เกิดความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น เเละเพื่อช่วยผู้ที่มีปัญหาเลือดหยุดไหลยากหรือมีบาดเเผล ทำให้เลือดเเข็งตัวเร็วขึ้นเเละแผลหายเร็วขึ้น