การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากยี่โถ ดาวเรือง มะเขือเทศในการยับยั้งการกินของหนอนคืบกะหล่ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัชญา บุญแสน, เปมิกา ดำรงคะวิริยะพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาชดา มีอำมาตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษานารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษตรประสบปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืช จึงได้มีการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช แต่สารเคมีมีผลต่อสิ่งแวดล้อม โครงงานนี้จึงศึกษาและเปรียบประสิทธิภาพของกะเพรา ดาวเรือง และมะเขือเทศในการการยับยั้งการกินของหนอนคืบกะหล่ำ เพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม