มีดปอกตาสับปะรดอเนกประสงค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัทพล ดวงนาค, ปฐิพัทธ์ เมืองจันทร์, ภัทรศิลป์ บุตรจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นารินทร์ ทองเพียร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สับปะรดเป็นหนึ่งในผลไม้ที่คนไทยชื่นชอบ ซึ่งในการปอกสับปะรดเพื่อที่จะเอาตาสับปะรดออกนั้น ทำได้ค่อนข้างยาก คณะผู้จัดทำจึงค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อประดิษฐ์มีดปอกตาสับปะรดที่สามารถปอกตาสับปะรดได้อย่างรวดเร็ว และใช้งานง่าย โดยมีดปอกตาสับปะรดที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถปรับขนาดของใบมีดให้พอเหมาะกับขนาดของตาสับปะรดที่มีขนาดต่างกันได้ ทำให้ไม่สูญเสียเนื้อสับปะรด จึงทำให้มีดปอกตาสับปะรดที่ทางคณะผู้จัดทำประดิษฐ์ขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพการใช้งานที่หลากหลายกว่ามีดปอกสับปะรดที่มีขายตามท้องตลาด และมีแข็งแรง ทนทาน ปลอดภัยต่อการใช้งานด้วย