การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณโปรตีนและคุณค่าทางโภชนาการอื่นๆของถั่วเน่าเมอะ โดยใช้ปัจจัยความเเตกต่างของอุณหภูมิ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชาภัทร สวยงาม, กาญจนา ติ๊บทะวงค์, มุทิตา ชุ่มมงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฏิญาณ จิตร์ลัดดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณโปรตีนและคุณค่าทางโภชนาการอื่นๆของถั่วเน่าเมอะ โดยใช้ปัจจัยความเเตกต่างของอุณหภูมิ เพื่อศึกษาปัจจัยอุณหภูมิที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพของถั่วเน่าเมอะ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของถั่วเน่าเมอะ ที่ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน เพื่อศึกษาความพึงพอใจมีที่ต่อผลิตภัณฑ์ถั่วเน่าเมอะ วิธีการทดลอง

1.เตรียมถั่วเหลืองดิบ

2.ล้างถั่วเหลืองด้วยน้ำดื่มให้สะอาด

3.แช่ถั่วเหลืองด้วยน้ำดื่มปริมาณ 1.5 ลิตร เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

4.ต้มถั่วเหลืองจนสุกเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมง ในขณะที่ต้มต้องคอยเติมน้ำให้ระดับน้ำท่วมเมล็ดถั่ว

5.สะเด็ดน้ำ ทิ้งให้เย็นและเติมหัวเชื้อ Bacillus subtilis คลุกเคล้าให้เข้ากัน

6.นำมาหมักในภาชนะสะอาดที่ปิดมีแต่มีการระบายอากาศ เป็นเวลา 72 ชั่วโมง ที่ช่วงอุณหภูมิ 30-40 องศาเซลเซียส

7.เก็บผลการทดลองดังนี้

  • วิเคราะห์ปริมาณโปรตีน (กรัม)

  • วิเคราะห์ปริมาณสารอาหารอื่นๆ คือคาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน พร้อมแร่ธาตุต่างๆ เช่น เหล็ก แคลเซียม ปริมาณโอโซฟลาโวน (Isoflavones) และกรดอะมิโนสำคัญ

  • ทดสอบความพึงพอใจ ดังนี้ สี กลิ่นหมัก ความชอบ กลิ่นรสถั่ว รสเค็ม รสขม เนื้อสัมผัส และความรู้สึกหลังชิม