การใช้ ai ตรวจความผิดปกติของเส้นเลือดที่อาจจะทำให้เป็นโรคเส้นโลหิตแตก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อินทัช กมลเลิศวรา, นิรวิทย์ รุ่งนพคุณศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คมน์ เพ็ญภู่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อตรวจจับความผิดปกติในหลอดเลือดที่อาจนำไปสู่โรคเลือดออกภายในร่างกายได้ Hemorrhagic diseases คือภาวะที่มีเลือดออกเนื่องจากการแตกหรืออ่อนแรงของหลอดเลือด การตรวจพบความผิดปกติในหลอดเลือดตั้งแต่เนิ่นๆ อาจมีความสำคัญในการป้องกันหรือจัดการภาวะเหล่านี้ เป้าหมายของโครงการคือการพัฒนาระบบ AI ที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถระบุสัญญาณความผิดปกติของหลอดเลือดจากข้อมูลการถ่ายภาพทางการแพทย์ เช่น แองจิโอแกรม ซีทีสแกน หรือ MRI ได้อย่างแม่นยำ