อุปกรณ์กระจายแรงเพื่อลดอาการปวดไหล่และหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ไมเคิล เลากุลศานต์, ญาณิสา เอี่ยมดีเลิศ, ชัชพล สมบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรพล ลาภเกิด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการใช้งานกระเป๋ารูปแบบต่างๆในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย เช่น กระเป๋าทรงย่าม กระเป๋าคล้องมือ และอื่นๆ ซึ่งกระเป๋าเป้ (backpack) ก็เป็นกระเป๋ารูปแบบที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากรูปทรงของกระเป๋าเหมาะกับการใส่ของหลายประเภท ทำให้ได้รับความนิยมในกลุ่มคนวัยทำงานและวัยเรียนที่ต้องเดินทางออกไปทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งต้องพกหนังสือหรือโน้ตบุ๊ก

โรงเรียนหลายๆแห่ง มักมีข้อบังคับให้นักเรียนใช้กระเป๋าที่โรงเรียนจำหน่ายเท่านั้น ซึ่งกระเป๋าเป้ของโรงเรียนมักจะมีปัญหาด้านสายกระเป๋า โครงสร้างกระเป๋า และวัสดุที่ใช้ เช่น กระเป๋ามีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป, สายกระเป๋าทำมาจากวัสดุที่รองรับไหล่ได้ไม่ดี, ความกว้างสายกระเป๋าแคบเกินไป ซึ่งปัญหาพวกนี้มักเกิดจากงบประมาณในการจัดทำกระเป๋าที่ต่ำ จึงนำไปสู่ปัญหาสุขภาพ เช่น อาการปวดคอ บ่า ไหล ปวดหลังเรื้อรัง และกระดูกสันหลังคด

ในปัจจุบันจึงมีกระเป๋ารูปแบบต่างๆที่ออกแบบมาให้มีขนาด วัสดุ หรือรูปทรงที่ดีต่อสุขภาพ เช่นกระเป๋าปีนเขาที่มีสายกระเป๋าทำจาก nylon แต่กระเป๋าเหล่านั้นมีราคาสูง และผิดกฎระเบียบข้อบังคับในหลายๆโรงเรียน ทำให้ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้กระเป๋าเป้บางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงกระเป๋าเป้ที่ดีต่อสุขภาพได้

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงสนใจประดิษฐ์อุปกรณ์กระจายแรงเพื่อป้องกันอาการปวดไหล่

เคลื่อนย้ายสะดวก