การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสกัดนารินจินด้วยพืชที่มีเปลือกขมที่มีผลต่อปริมาณของสาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมธินี พงษ์สุุระ, ปิยะพร สระศรีชล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ศรีหานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันพบว่ามีผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานมากขึ้น สาเหตุก็มาจากการรับประทานน้ำตาลและไขมันมากเกินไป ซึ่งคนที่เป็นโรคเบาหวานก็จะมีอาการกระหายน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย และแผลหายช้า ในผู้ป่วยบางรายเกิดอาการเบาหวานขึ้นตาทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงบริเวณจอตาส่งผลให้มองเห็นไม่ชัด แนวทางการรักษาโรคเบาหวานนี้ต้องรับประทานยาหรือฉีดอินซูลินเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อให้อินซูลินนี้เข้าไปทดแทนอินซูลินที่ร่างกายมาสามารถผลิตได้ และไปจับกับน้ำตาลในกระแสเลือดเพื่อลำเลียงไปยังเนื้อเยื่อต่างๆ และในการรักษานี้ผู้ป่วยจะต้องควบคุมการรับประทานอาหารจำพวกน้ำตาลและไขมันเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในกระแสเลือดให้คงที่และอาการไม่ทรุดลงไปมากกว่าเดิม แต่ในระหว่างการรักษาการที่จะให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลใหม่ให้น้อยลงก็เป็นเรื่องที่ผู้ป่วยมักจะละเลยอยู่เสมอเพราะเกิดจากการเคยชินกับการบริโภคแบบเดิมๆจึงทำให้อาการทรุดตัวลง ด้วยเหตุนี้จึงมีการสร้างสารให้ความหวานแทนน้ำตาลขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานสามารถรับประทานหวานได้แต่ไม่มีผลต่อโรคเบาหวาน และในสมัยนี้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลส่วนใหญ่มักได้มาจากสารสังเคราะห์ซึ่งอาจจะไปสะสมในร่างกายของผู้บริโภคและเกิดเป็นโรคอื่นได้ถ้ารับประทานในปริมาณที่มาก

สารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่มาจากธรรมชาติเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งลดปัญหาในเรื่องของสารเคมีที่สะสมในร่างกาย ปัจจุบันมีการวิจัยเกี่ยวกับสารนี้มากมายยกตัวอย่างเช่น นารินจินไดไฮโดรชาโคน เกิดจากการนำสารที่ให้ความขมอย่างนารินจินมาผสมกับโพเทสเซียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งนารินจินเป็นสารมีอยู่ในผลไม้จำพวกเกรฟฟรุ๊ตเช่น ส้มโอ ส้ม มะกรูด เป็นต้น

การนำสารที่ให้ความขมอย่างนารินจินมาใช้เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าอย่างหนึ่ง เนื่องจากเราจะสกัดนารินจินได้จากบริเวณที่เป็นเปลือกเราก็สามารถนำเปลือกของผลไม้จำพวกเกรฟฟรุ๊ตมาผลิตเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลได้ และเนื่องจากผลไม้จำพวกเกรฟฟรุ๊ตมีอยู่หลายชนิดเรายังไม่ทราบว่าชนิดไหนจะสามารถสกัดสารนารินจินออกมาได้เยอะที่สุด ด้วยเหตุนี้ผู้พัฒนาโครงงานจึงต้องการจะศึกษาโดยการนำผลไม้จำพวกเกรฟฟรุ๊ตมาเปรียบเทียบว่าชนิดไหนสามารถสกัดนารินจินได้เยอะกว่ากัน และนำมาเป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารทดแทนความหวานต่อไป