กระถางต้นกระบองเพชรชีวภาพจากใบสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิวัชร์ อินทอง, สุกฤษฎิ์ บุญสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภาศรี ชุ่มชื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันโลกกำลังประสบปัญหามลพิษและขยะ โดยปัจจัยหนึ่งเกิดจากการที่มีขยะพลาสติกจำนวนวนมากซึ่งพลาสติกเป็นขยะที่ย่อยสลายยากและเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งก่อให้เกิดควันพิษหากทำลายผิดวิธี ทางกลุ่มจึงได้เล็งเห็นปัญหานี้จึงคิดที่จะลดการใช้พลาสติกในการทำสิ่งต่างๆและได้สนใจในการสร้างกระถางต้นกระบองเพชรชีวภาพจากใบสับปะรดซึ่งเป็นการช่วยลดการใช้พลาสติกในการสร้างกระถางต้นไม้และรวมถึงอาจจะมีสารอาหารที่เหมาะกับต้นกระบองเพชรอยู่ในตัวกระถางชีวภาพอยู่แล้วเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของต้นกระบองเพชรโดยทางกลุ่มจะทดสอบการดูดซับน้ำของกระถางชีวภาพมาเปรียบเทียบกับกระถางต้นกระบองเพชรที่สร้างมาจากพลาสติก