เครือข่ายประสาทเทียมสำหรับการคาดเดาและประดิษฐ์ท่าเต้นของมนุษย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนวัช ตันนิกร, กษิดิศ อธิภัทรพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรหมพงศ์ ภควันต์วงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

‌การตรวจจจับและวิเคราะห์ท่าทางการเต้นของมนุษย์แบบเรียลไทม์สามารถช่วยให้สามารถถอดแบบท่าเต้นของมนุษย์ในวิดีโอเพลงหรือวิดีโอเต้นอื่นๆและแยกแยะออกมาเป็นท่าๆ ทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เช่นการฝึกเต้นตามวิดีโอเพลงให้ถูกต้อง หรือฝึกเต้นแอโรบิค สิ่งเหล่านี้อาจนำไปสู่การปรับใช้กับโมเดล 3 มิติเสมือนจริงเพื่อความบันเทิงและการศึกษา นอกจากนี้การทำให้เข้ากันได้กับซอฟต์แวร์อื่นๆทำให้มีโอกาสที่จะใช้โครงกระดูกเคลื่อนไหวกับโมดูลอื่นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาต่อยอดต่อไป การทำโครงงานนี้สามารถพัฒนาต่อยอดได้อีกหลายหัวข้อ หลายวัตถุประสงค์ เพราะเป็นการทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการตรวจจับสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวด้วยความเร็ว ภายในท่าทางที่แน่นอน ซ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในอนาคต