เครื่องควบคุมปริมาณสารละลายทางการแพทย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชานันท์ พูลสวัสดิ์, ชวภทร ธัชอัศวกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วาริน ภุมรินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องควบคุมปริมาณสารละลาย (ทางการแพทย์) หรือที่เรียกว่า Infusion Pump เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการแพทย์ แต่เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ทำให้ Infusion Pump เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาสูง โรงพยาบาลเล็กๆ หรือในชนบทบางแห่ง ไม่มีงบประมาณมากที่พอจะซื้ออุปกรณ์ชิ้นนี้มาใช้งาน โดยเครื่อง Infusion Pump มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากการให้ยาหรือสารละลายผู้ป่วยแต่ละครั้งต้องมีความแม่นยำอย่างมาก เพราะถ้าเกิดความคลาดเคลื่อนในการให้สารละลายเพียงเล็กน้อยแต่มีผลต่อผู้ป่วยอย่างมาก อาจจะเป็นการขีดเส้นการมีชีวิตรออดของผู้ป่วยเลยก็ได้ ทางคณะผู้จัดทำโครงงานได้เห็นว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นอุปกรณ์ที่ดีและจำเป็นที่จะต้องอยู่ในโรงพยาบาลทุกแห่ง เราจึงคิดที่จะประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่เราเรียกว่า Low Cost Infusion Pump (เครื่องควบคุมปริมาณสารละลายราคาย่อมเยาว์) ขึ้นมา เนื่องจากเราต้องการให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์นี้ และเราอยากช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหลายๆ คนได้มีโอกาสใช้เครื่องมือที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะได้ยืดชีวิตพวกเขาให้ยังอยู่ต่อไป