สารสกัดหยาบจากพืชที่มีเบต้าแครอทีนสูงที่ช่วยชะลอการเหี่ยวเฉาของดอกกุหลาบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญาภา หมุนกลับ, ปุริมปรัชญ์ ปานแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร ณ ระนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาพืชที่มีเบต้าแครอทีนสูงช่วยชะลอกการเหี่ยวเฉาของดอกกุหลาบ โดยจะมีการเลือกพืชมาสามชนิด คือ มะเขือเทศ แครอทและฟักทอง