สารสกัดหยาบจากใบพลู ใบพริกไทย ใบมะกรูดและใบกะเพรากำจัดเชื้อราบนยางแผ่นดิบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มิ่งกมล นาพอ, ชัญญานุช ปักษี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณชมน รุ่งใสวัฒนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานสารสกัดหยาบจากใบพลู ใบพริกไทย ใบมะกรูดและใบกะเพรากำจัดเชื้อราบนยางแผ่นดิบมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดเชื้อราบนยางแผ่นดิบ โดยการนำสารสกัดหยาบจากสมุนไพร 4 ชนิด คือ ใบพลู ใบพริกไทย ใบมะกรูดและใบกะเพรามาหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วผึ่งลมให้แห้ง ให้ได้น้ำหนักแห้งอย่างละ 100 กรัม แล้วแช่ในเอทานอล 75 %v/v ปริมาตร 200 มิลลิลิตรเป็นเวลา 7 วัน หลังจากนั้นนำมากรองลงในขวดก้นกลมด้วยผ้าขาวบาง ระเหยตัวทำละลายออกด้วยเครื่องระเหยแห้งสุญญากาศ แล้วนำสารสกัดที่ได้มาผสมกับน้ำให้ได้ความเข้มข้น 2.5, 5 และ 10 %w/v และนำมาอย่างละ 2 ml มาฉีดพ่นบนยางแผ่นดิบขนาด 2.5x2.5 ตารางนิ้ว ทำการทดลองซ้ำทั้งหมด 5 ครั้ง แล้วสังเกตและประเมินผลการเกิดเชื้อราด้วยตาเปล่าและวิเคราะห์ผลเป็น % ของพื้นที่ด้วยโปรแกรม ImageJ หลังจากนั้นนำเชื้อราไปตรวจสอบและวิเคราะห์หาชนิดของเชื้อรา