การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดไมทราไจนีนในใบกระท่อมสายพันธุ์ก้านเเดงเเละก้านเขียว ยับยั้งเชื้อเเบททีเรีย Cutibacterium acnes (C.acne)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐบดินทร์ สามะ, อับดุลวาริบ มูสอ, ภูมินทร์ คะเนรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มุกตาร์ เจ๊ะมูเก็ง, ธัชพิชัย พงศ์อมรวรกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Cutibacterium acnes เป็นแบททีเรียชนิดหนึ่ง ซึ่งมักจะพบเจอบริเวณ ที่เกิดสิว เช่น บริเวณบนใบหน้า เป็นต้น คนส่วนใหญ่มักใช้สารเคมีในการรักษา ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายตามมาได้ สารไมทราไจนีน (Mitragynine) เป็นสารจำพวกอัลคาลอยด์ ที่มักพกเจอในพืชใบกระท่อม ซึ่งสามารถกำจัดแบททีเรียที่เกิดจากสิวได้ โดยการสกัดสารไมทราไจนีน สายพันธุ์ก้านแดงเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ก้านเขียว ในความเข้มข้น ต่างๆ เป็นตัวทดสอบ และน้ำกลั่นเป็นตัวควบคุม มาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้ง แบคทีเรีย Cutibacterium acnes โดยจะทำการเพาะเชื้อ Cutibacterium acnes ไว้ภายใต้สภาวะไม่มีออกซิเจน