การทดสอบการแข็งตัวของเลือดระหว่างสารสกัดจากใบสาบเสือและใบบัวบกโดยการสกัดหยาบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชชานนท์ คนยืน, ษุภพ ปัญญาจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการทดลองนำสารสกัดจากใบสาบเสือและใบบัวบก เพื่อทดสอบแข็งตัวของเลือดระหว่างสารสกัดจากใบสาบเสือและใบบัวบก โดยวิธีการสกัดหยาบและหยดสารสกัด จนเกิดลิ่มเลือด นำใบที่ดีไปต่อยอดในการซับเลือดจากแผลได้