กล่องอัจฉริยะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณณทัต บุพตา, จิรวัฒน์ เสวะนา, ศิรวิชญ์ ศรีคราม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศตภิษัช ไกรษี, อนุสรณ์ บรรเทิง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้คือ 1)เพื่อสร้างกล่องอัจฉริยะสำหรับรถจักรยานยนต์เพื่อลดอุบัติเหตุ 2)เพื่อพัฒนาเเอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการเเอนดรอยด์เพื่อควบคุมกล่องอัจฉริยะบนพื้นฐานของ IOT โดยมีการใช้NodeMCU เเละเซนเซอร์ในการพัฒนา เเอพพลิเคชันเเอนดรอยด์พัฒนาโดยการใช้ThunkableกับFirebaseเเละGoogle Map API ฟังก์ชันของsmartboxประกอบไปด้วย การตรวจสอบสถานะการสวมใส่หมวกนิรภัย ระบบการยืนยันตัวตนผ่านลายนิ้วมือ หน้าจอเเสดงอัตราการเต้นของหัวใจ เเละการวัดปริมาณเเอลกอฮอล์เพื่อสตาร์ทรถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ กล่องอัจฉริยะยังมีฟังก์ชันในการวัดระยะห่างเเละเเจ้งเตือนรถข้างหลังที่เข้ามาใกล้ เเอพพลิเคชันสามารถที่จะ เเสดงผลข้อมูลที่ตรวจวัดได้ทันที เพื่อเเสดงตำเเหน่งของรถจักรยานยนต์ เเละเเจ้งเตือนเมื่อขับด้วยความเร็วเเละความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบพัฒนาได้รับการประเมินในเเบบสอบถามเบื้องต้นของเราโดยรวบรวมจากผู้ใช้ 20 คน ผลการสอบถามพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับสูงสุด