รถเข็นผู้ป่วยยามปลดทุกข์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วนัสนันท์ พันธ์หนองโพน, ษมากร ทองเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง, กอง​แก้ว​ แสนโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้พิการ ซึ่งรถเข็นที่มีในท้องตลาดทำให้ผู้พิการเข้าห้องน้ำได้ไม่สะดวกเนื่องจากต้องพลิกตัวข้ามที่พักแขนเพื่อไปนั่งชักโครก โครงงานเรื่องนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อต่อยอดรถเข็น wheelchair ปกติของผู้พิการให้สามารถปรับเบาะ, พนักพิง และที่พักเท้าขึ้นลงได้ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานในสถานการณ์เฉพาะ เช่น การเข้าห้องน้ำสาธารณะที่มีความคับแคบรถเข็นไม่สามารถกลับตัวได้ และยังมีฟังก์ชั่นเสริมอื่นๆ เพื่อให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นต่อไป