นวัตกรรมเพื่อการกายภาพบาบัดสาหรับผู้มีปัญหาทางด้าน ขาและหัวเข่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลากร แสงเงิน, ชุติพนธ์ บุญพิทักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุรุทธิ์ หมีดเส็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานได้แนวคิดต้นแบบมาจาก knee ankle foot orthose และ knee orthose มีการออกแบบให้เข้ากับทุกสรีระและเสริมด้วยกลไกที่สามารถช่วยเพิ่มแรงสำหรับผู้ที่มีปัญหาก้านหัวเข่าหรือผู้ป่วยหลังผ่าตัดเอ็นหัวเข่ารวมทั้งผู้ป่วยที่พักฟื้นจากการผ่าตัดเปลี่ยนหัวเข่าใหม่ขณะที่จะยกขาหรือขยับอวัยวะตั้งแต่ขาลงไปเพื่อที่จะช่วยให้ขยับได้ง่ายขึ้นและลดอาการบาดเจ็บอีกด้วย