เจลเพาะเมล็ดเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของรากจากมะพร้าวเเละเเป้งมันฝรั่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรัสวดี เจริญศรี, สักรินทร์ ทองสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาถรภี ชูอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเกษตร คือ วิธีการยังชีพอย่างหนึ่งของมนุษย์ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ (ครูนิดหน่อย, 2565) ในการปลูกพืชโดยปกติแล้วจะนิยมใช้ดินที่เกิดจากการสลายตัวทางกายภาพ และทางเคมีของหินและแร่ รวมกับสารอินทรีย์ ที่เกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์ เป็นวัสดุปลูก (วิกิพีเดีย, 2565) ไม่ว่าจะเป็น ดินเหนียว ดินร่วนและดินทราย ตามความเหมาะสมของพืชที่ต้องการจะปลูก ซึ่งก่อนจะนำไปปลูกในดินจะมีการเพาะเมล็ด (indirect seeding) เพื่อให้เมล็ดงอกเป็นต้นกล้า แล้วจึงย้ายไปปลูกในแปลงเพาะปลูก ในการเพาะเมล็ดจะช่วยทำให้ได้ต้นพืชเพิ่มขึ้น (ทรูปลูกปัญญา, 2565)

ในปัจจุบันหนึ่งในพืชที่ได้รับความนิยมในการนำไปเพาะปลูก คือ มะพร้าว เนื่องจากสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ฆหลากหลายส่วน ไม่ว่าจะ กะลามะพร้าว กาบมะพร้าว น้ำมะพร้าว โดยมะพร้าวนั้นเป็นผลไม้ที่มีผลสดชนิดที่มีเมล็ดเดียวอยู่ตรงกลาง และมีเปลือกหุ้มเมล็ดที่แข็ง ผลชนิดนี้จะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ เปลือกผลชั้นนอก ที่มีลักษณะเป็นสีเขียวในผลสด (exocarp: outer layer) เปลือกผลชั้นกลาง ที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม มีเส้นใย ส่วนใหญ่มักเป็นเนื้อผลที่บริโภคแต่สำหรับมะพร้าวแล้วเส้นใยนี้ไม่สามารถบริโภคได้ และเปลือกผลชั้นใน (endocarp) มีลักษณะแข็งเหมือนเนื้อไม้ ภายใน endocarp จะประกอบด้วยเมล็ดและเนื้อเมล็ด (endosperm) หรือที่เรียกว่าเนื้อ เเละน้ำมะพร้าว เป็นส่วนที่นำมาบริโภค ซึ่งน้ำมะพร้าวประกอบด้วยสารที่มีผล กระตุ้นการแบ่งเซลล์ของพืช เรียกว่า ไซโตไคนิน (Cytokinin) นอกจากนี้มะพร้าวยังมีส่วนที่เรียกว่าจาวมะพร้าว คือส่วนของ embryo ซึ่งจะอยู่ติดกับส่วนของ endosperm (SciMath, 2565) เป็นส่วนที่ไม่นิยมนำมาอุปโภคและบริโภค เเต่ในจาวมะพร้าวนั้นมีฮอร์โมนออกซิน และฮอร์โมนอื่นๆแต่ มี ฮอร์โมนออกซินปริมาณมากที่สุด (Chan Thiposot, 2565) ซึ่งออกซินเป็นกลุ่มของฮอร์โมนพืชที่กระตุ้นการเจริญเติบโต ทำให้มีการแบ่งเซลล์และขยายตัวของเซลล์ (วิกิพีเดีย, 2565)

นอกจากการปลูกมะพร้าวที่ปลูกแล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงแล้ว ยังมีการปลูกพืชที่ปลูกต้องเเล้วนำมาเเปรรูปก่อนนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อยืดระยะเวลาในการเก็บรักษา รวมถึงเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งมันฝรั่งเป็นหนึ่งในพืชที่นิยมนำมาเเปรรูปเป็นเเป้งมันฝรั่ง ซึ่งมีขนาดใหญ่โดยทั่วไป เม็ดทรงกลมรูปไข่ตั้งแต่ขนาด 5-100 ไมครอนแป้งมันฝรั่งเป็นแป้งที่ผ่านการกลั่นซึ่งมีโปรตีนหรือไขมันน้อยที่สุด จึงทำให้ผงแป้งมีสีขาว และแป้งที่ปรุงสุกแล้วจะมีรสชาติเป็นกลาง มีแรงยึดเกาะสูง เนื้อสัมผัสยาว และมีแนวโน้มน้อยที่สุดที่จะเกิดฟองหรือเหลืองของสารละลาย (hmong, 2565) จึงเหมาะสมที่จะนำมาเป็นส่วนผสมที่จะทำให้มีลักษณะที่หนืด

ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงมีเเนวคิดที่จะทำเจลเพาะเมล็ดเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของรากจากมะพร้าว เเละเเป้งมันฝรั่ง เพื่อลดระยะเวลาในการงอกของเมล็ดพืชโดยใช้คุณสมบัติของ เเป้งมันฝรั่งเเละมะพร้าว ในส่วนของน้ำมะพร้าว เเละจาวมะพร้าวที่มีฮอร์โมนออกซิน