การประยุกต์ฮีทไปป์แบบแบนเพื่อใช้ระบายความร้อน จากแผงโซล่าร์เซลล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉี่หลิน แซ่เจียง, อัคนี สีแดด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การใช้ท่อฮีทไปป์แบบแบนในการระบายความร้อนแผงโซล่าร์เซลล์เป็นวิธีที่น่าสนใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าร์เซลล์ โดยลดการสูญเสียความร้อนในแผงโซล่าร์เซลล์ การใช้ท่อฮีทไปป์แบบแบนนี้มีความสำคัญเนื่องจากสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะในสภาวะที่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมสูง การนำเสนอท่อฮีทไปป์แบบแบนเป็นวิธีที่ดีในการลดการสูญเสียความร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าร์เซลล์ในสภาวะอุณหภูมิสูงขึ้น เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับวิธีการระบายความร้อนในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งอาจช่วยลดการสูญเสียความร้อนและเพิ่มผลผลิตของระบบโซลาร์ได้ในสภาวะอุณหภูมิสูงขึ้น ท่อฮีทไปป์แบบแบนทำหน้าที่ในการระบายความร้อนจากแผงโซล่าร์เซลล์ โดยท่อฮีทไปป์แบบแบนมีพื้นที่หน้าสัมผัสมากกว่าท่อฮีทไปป์แบบทรงกลม ทำให้มีการถ่ายเทความร้อนได้มากขึ้น และช่วยลดอุณหภูมิของแผงโซล่าร์เซลล์ลงได้ถึง 1.44 องศาเซลเซียสหรือร้อยละ 2.7 ซึ่งส่งผลในการเพิ่มผลผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าร์เซลล์ถึง 22 kWh หรือร้อยละ 11.3 โดยการลดการสูญเสียความร้อนนี้มีความสำคัญอย่างมากในสภาวะที่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมสูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงสามารถทำให้แรงดันไฟฟ้าลดลงร้อยละ 10-15 และมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าร์เซลล์ นอกจากนี้ ความยาวของท่อฮีทไปป์แบบแบนที่มีในตลาดไม่เพียงพอสำหรับการติดตั้งหลังแผงโซล่าร์เซลล์ที่ใช้ในการทดสอบ ทำให้ต้องทำการกดอัดท่อฮีทไปป์หน้าตัดแบนเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยการทำในลักษณะนี้จะช่วยให้ท่อฮีทไปป์มีพื้นที่สัมผัสมากขึ้นกับแผงโซล่าร์เซลล์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนจากแผงโซล่าร์เซลล์ไปยังท่อฮีทไปป์แบบแบน นั่นหมายความว่า เราสามารถลดการสูญเสียความร้อนและเพิ่มผลผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าร์เซลล์ในสภาวะอุณหภูมิสูงได้อย่างมีประสิทธิ