แอปทันใจ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทภพ เฟื้อยใต้, ภัคพล ตาลหยง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตย์ สุริฝ้าย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แอปทันใจของเราทำงานคลายกับแอปส่งอาหารหรือแอปสั่งของทั่วไป แต่จะแตกต่างจากอันอื่นตรงที่แอปเราสามารถพิมพ๋สิ่งที่เราอยากได้แอปก็จะทำกาารหาของที่เราอยากได้ในระยะที่ใกล้ที่สุด