เกมซอมบี้บุกโอลิมปิก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนธร พูลสิน, วนันต์ชัย ทองสม, พีรวัส หมัดร่วม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระยุทธิ์ นิลละออ, ธีรภัทร เสียมไหม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แอพพลิเคชันนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิง เพื่อช่วยในการเล่นคลายเครียด ซึ่งตัวเกมนี้จะเกี่ยวกับความรู้รอบตัวด้านกีฬาต่างๆ รู้กฎของกีฬาโอลิมปิกอย่างเข้าใจง่าย ได้ทราบกีฬาที่ใช้เล่นในโอลิมปิก และ เพื่อค้นหาตัวเองในการเป็นนักกีฬา ประเภทต่างๆ