แอปหยุดวิดีโอจากอัตราเต้นของหัวใจ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรัตม์ อินทระ, ชนาธิป นุ้ยสี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การนอนหลับเป็นสภาวะธรรมชาติที่ร่างกายมีการลดลงของการรู้ตัวและการรับรู้จากภายนอก หรือสิ่งกระตุ้นและการเคลื่อนไหวแต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถกลับมาตื่นรู้ตัวได้ง่าย พฤติกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำๆ

สำหรับประโยชน์ของการนอนเชื่อว่าช่วยให้ร่างกายระบบการทำงานอวัยวะโดยเฉพาะหัวใจและหลอดเลือดได้พักผ่อน นอกจากนี้การนอนหลับยังเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เกิด การฟื้นฟูการทำงานของร่างกาย สารเคมีในร่างกายและสารสื่อประสาท ให้เกิดสมดุลที่ปกติ รวมทั้งจัดระเบียบความจำที่เราได้รับมาในเวลากลางวันให้เป็นระบบอีกด้วย

เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวกระโดด ทำให้ซึ่งสามารถดูสื่อจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ได้ทำให้มีผู้ใช้งานเกิดการหลับผักผ่อนขณะดูสื่อต่างๆในอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ซึ่งอาจก่อเกิดเสียงและแสงทำให้รบกวนการหลับพักผ่อนทำให้อาจเกิดอาการอ่อนเพลีย

ดังนั้นคณะผู้จัดทําได้เห็นปัญหาตรงส่วนนี้จึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการสร้าง แอปพลิเคชั่นโดยอาศัยอัตราการเต้นหัวใจเพื่อปิดหน้าจอ