ยาหม่องหอมแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรินรัตน์ ศรีเจริญ, ธนกร โพธิ์วงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวีณา สุรำไพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หอมแดงเป็นพืชที่มีประโยชน์ และได้รับความนิยมในการปลูกเป็นจำนวนมาก จึงทำในราคาของหอมแดงถูก จากการศึกษาพบว่าหอมแดงมีสารเควอซิทิน เป็นสารที่อยู่ในกลุ่มฟลาโวนอยด์ เป็นสารที่ให้ฤทธิ์ในการต้าน ออกซิเดชั่นสูงที่สุด มีมากในหัวหอม หอมแดง และพืชตระกูลถั่ว ให้ฤทธิ์ในการป้องกันการอักเสบ ป้องกันแบคทีเรีย และไวรัส ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรค