การพัฒนาสูตรตำรับ sleeping mask จากสารสกัดรำข้าวสังข์หยดเพื่อเพิ่มมูลค่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกวลิน เพ็งคล้าย, อภิสรา เลื่องลือสนธิกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรวิชัย เต็มบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้าวสังข์หยดพัทลุงเป็นข้าวเฉพาะถิ่นของจังหวัดพัทลุง สารสกัดที่ได้จากข้าวสังข์หยดมีความโดดเด่นตรงที่ประกอบไปด้วยสารประกอบฟินอลิก (Phenolic componds) หลากหลายชนิดในปริมาณที่สูง โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1.กลุ่มกรดฟีนอล และ 2.กลุ่มฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) เป็นองค์ประกอบในสารสกัดข้าวรำสังข์หยด จากงานวิจัยที่มีผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของสารสำคัญต่าง ในสารสกัดรำข้าวสังข์หยดร่วมกับการศึกษาฤทธิ์ของสารต่าง ๆ ในทางเวชสำอาง (Cosmeceutical) สามารถสรุปได้ว่าสารสกัดรำข้าวสังข์หยดมีความเหมาะสมในการใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บำรุงและฟื้นฟูผิว รำข้าวสังข์หยดจัดเป็นสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรที่มาจากกระบวนการขัดสีข้าวพบเห็นได้ทั่วไปตามโรงสีชุมชนต่างๆ ซึ่งมีราคาถูกแต่เนื่องจากสารสกัดรำข้าวสังข์หยดมีข้อจำกัดในด้านการซึมผ่านเข้าสู่ผิวหน้า คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำรำข้าวสังข์หยดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มาส์กหน้า sleeping mask ชนิดเนื้อไฮโดรเจลเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่รำข้าวสังข์หยดและเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและมีนวัฒกรรมนีโอโซมเพื่อเพิ่มความคงตัวให้แก่สารสำคัญและเพิ่มประสิทธิภาพการซึมผ่านเข้าสู่ผิวหน้าได้ดียิ่งขึ้น

จากผลจากการพัฒนานีโอโซมโดยเปรียบเทียบสารลดเเรงตึงผิว 6 ชนิด ได้เเก่ Sorbitan monolaurate (Span20),Sorbitan monopalmitate (Span40),Sorbitan monostearate (Span60),Sorbitan monooleate Polyoxyethylene(Span80),Triethanolamine oleate (Tween20),Polyoxyethylene sorbitan monooleate (Tween80) แล้วนำไปทดสอบความคงตัวด้วยวิธี hot/cold cycle พบว่าสูตรตำรับ T10 (มี Twee80 เป็นสารลดแรงตึงผิว) ไม่แยกชั้น จึงนำไปวัดค่าทางเคมีกายภาพพบว่า ค่าทางเคมีกายภาพก่อนและหลังการทดสอบความคงตัวมีค่าสี ค่าความหนืดและค่าความเป็นกรด - ด่างเมื่อเปรียบเทียบไม่ต่างกันมากถือว่าสูตรตำรับ T10 มีความคงตัวของตำรับที่ดี และมีขนาดของ paticle size 246.60 nm และค่า zeta potential -25.26 mV ดังนั้นจึงใช้นาโนนีโอโซมที่บรรจุสารสกัดรำข้าวสังข์หยดที่ได้จากการเตรียมมาใช้เป็นสารออกฤทธิ์สำคัญในสูตรตำรับ sleeping mask ซึ่งเป็นสูตรที่ออกแบบมาเพื่อบุคคลผิวหน้าโดนทำลายจากสิ่งแวดล้อม แห้งกร้าน ขาดความชุ่มชื้นเพิ่มความกระจ่างใส ลดรอยหมองคล้ำและฟื้นฟูสภาพผิว จากการสังเกตลักษณะทางกายภาพเบื้องต้นพบว่าสูตรตำรับสลีปปิ้งมาส์กที่ F4 น่าจะเป็นตำรับที่ดีที่สุดเนื่องจากสังเกตแล้วไม่พบการแยกชั้นและมีเนื้อสัมผัสหนืดปานกลางและไม่รู้สึกเหนอะผิวน่าจะตรงต่อความต้องการของลูกค้าปัจจุบันในตลาดมาส์กหน้า