ผลของชนิดของแป้งต่อสารเบตาเลนจากดอกหงอนไก่(Celosia argentea )เพื่อทำเป็นเครื่องสำอางสำหรับเด็ก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรปรียา ต๊ะคำ, ชญาน์นันท์ คำป๊ก, ธิดารัตน์ อุ่นเรือน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธิพงษ์ ใจแก้ว, เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สมัยยังเด็กเราชอบแอบนำเครื่องสำอางของผู้ใหญ่มาเล่นแต่นั่นเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเด็ก ทำให้เกิดอาการแพ้ จึงเกิดเป็นหัวข้อการสกัดเบตาเลนจากดอกหงอนไก่เพื่อนำไปทำเป็นสีในการทำเครื่องสำอางสำหรับเด็ก โดยมีการวัดประสิทธิภาพจากแป้งต่างชนิดกันเพื่อสังเกตว่าในแป้งชนิดใดมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการนำมาทำเป็นเครื่องสำอางที่อ่อนโยนต่อผิวเด็ก