อาหารและการดูแลสุขภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัฟนาน สาเเละ, ฮาซานะห์ มะดามิ, วันอันนิซาอ์ แวดอเลาะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นุรมา สะบือลา, ฮาร์ตีนี มะเซ็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โดยธรรมชาติของมนุษย์อาหารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต

อาหารล้วนมีทั้งที่มีประโยชน์เเละไม่มี ถ้าหากเราเลือกรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์เป็นประจำ แน่นอนว่าต้องมีผลตามมา ในปัจจุบันโรคส่วนใหญ่ก็มาจากอาหาร เช่น โรคไต โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง เราจึงต้องคัดสรรอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเเละถูกหลักอนามัย เนื่องจากประชาชนส่วนหนึ่งของประเทศไทยจะนับถือศาสนาอิสลาม โดยคนที่นับถือศาสนาอิสลามจะรู้จักอาหารที่สะอาดและถูกหลักอนามัยบนรากทรัพย์ของคำว่า”Halalan thayyiban”พวกเราจึงมีแนวคิดที่จะสร้างแอปพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า”F&H CARE” โดยจะมีวิธีการทำอาหารและวัตถุดิบ,การคัดเลือกวัตถุดิบที่ถูกต้องตามหลักอิสลาม โดยที่ผู้ใช้งานแอปจะสามารถดูได้ตั้งแต่ขั้นตอนการทำความสะอาดของวัตถุดิบของแต่ละชนิด,วิธีการประกอบอาหารตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย สำหรับคนที่กำลังดูแลสุขภาพจะมีแคลอรี่กำกับไว้ในอาหารแต่ละชนิด อีกยังมีการคำนวณแคลอรีแต่ละบุคคลโดยใชการคำนวณจากสูตรBMR