ผลของสารสกัดฟริเดลีนจากรากกัญชาที่ปลูกโดยระบบไฮโดรโปนิกส์ต่อการประยุกต์ใช้ในด้านของเวชสำอางในรูปแบบของแผ่นแปะสิว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นายภูษิต อรุณเรือง, นัสริน แวสแลแม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกนรินทร์ เรืองรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญชา(Cannabis sativa L.) เป็นพืชที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย แต่ในส่วนของรากนั้นยังไม่ถูกนำมาวิจัยมากนัก เนื่องจากมีสารแคนนาบินอยด์อยู่ในปริมาณที่น้อย รากกัญชาจึงมักจะเหลือทิ้งไม่ค่อยได้นำมาใช้ประโยชน์ ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรากกัญชาไปใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านของเวชสำอาง จากการศึกษาสารสกัดที่พบในรากกัญชา พบว่ารากกัญชามีสารในกลุ่ม triterpinoid ที่โดดเด่นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะฟริเดลีน (friedelin) ซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและแก้อักเสบได้ จึงนำคุณสมบัติเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในด้านเวชสำอาง โดยเป็นรูปแบบของแผ่นแปะสิว โดยมีวิธีการปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ซึ่งสามารถควบคุมขนาดของราก ควบคุมธาตุอาหาร อีกทั้งยังสามารถควบคุมฮอร์โมนของกัญชาได้ดีกว่าการปลูกในดิน นำรากที่ได้จากการปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ไปสกัดสารฟริเดลีน จากนั้นนำสารสกัดฟริเดลีนมาศึกษาความเข้มข้นที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Propionibacterium acnes ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว นำผลที่ได้จากการศึกษาความเข้มข้นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นแปะสิว ซึ่งวัสดุที่นำมาเป็นแผ่นฟิล์มคือไคโตซาน สารที่ไม่ก่อให้เกิดการต่อต้านจากร่างกาย และสามารถพบได้ในธรรมชาติ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาสิวบนใบหน้า ผิวบอบบาง แพ้ง่าย เมื่อได้ผลิตภัณฑ์แผ่นแปะสิวแล้ว จึงนำไปทดสอบคุณสมบัติและลักษณะของแผ่นแปะสิว ทั้งนี้เปรียบเทียบในเรื่องของ สี ความหนา ความเป็นกรด-ด่าง การต้านแรงตึงขาด การซึมผ่านของน้ำมัน การยึดติดของแผ่นแปะสิว โดยเปรียบเทียบกับแผ่นแปะสิวจากท้องตลาด เพื่อที่จะพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริง